Adatvédelmi nyilatkozat

A Kawasaki Motors Europe N.V.-nél a lehető legnagyobb mértékű ellenőrzést kívánjuk biztosítani önnek személyes információi tekintetében. Általánosságban, honlapunkat anélkül is meglátogathatja, hogy felfedné kilétét vagy bármilyen információt közölne magáról. Bizonyos esetekben azonban szükséges lehet olyan információk bekérése, mint az ön neve és e-mail címe. Szándékunk az, ha az interneten személyes adatot gyűjtünk önről, akkor ezt előzetesen tudassuk önnel. Ha úgy dönt, hogy megadja számunkra azokat a személyes adatokat, amelyekre szükségünk van - pl. az önnel folytatandó levelezéshez vagy feliratkozáshoz -, akkor tudatjuk önnel, hogy miként használjuk fel az ilyen információt. Ha nem szeretné, hogy az ilyen információt a későbbiekben kapcsolatfelvétel céljából felhasználjuk, akkor tiszteletben tartjuk ezt az igényét. Nyilvántartjuk azokat a domaineket, ahonnan a felhasználók hozzánk látogatnak.

Ezeket az adatokat a trendek és statisztikák érdekében elemezzük, majd megsemmisítjük.

A Kawasaki Motors Europe N.V. weboldalai tartalmaznak más weboldalakra mutató linkeket. A Kawasaki Motors Europe N.V. nem felelős az ilyen weboldalak adatvédelmi nyilatkozataiért, illetve tartalmáért.

A honlap meglátogatása során, mindenki személyes adatát tiszteletben tartjuk. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az adatvédelmi nyilatkozatot, hogy megértse, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az ön által megadott személyes adatokat. Megadott személyes adatait hozzájárulásként tekintjük, hogy azokat a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint használjuk.

Mire terjed ki ez az adatvédelmi nyilatkozat?

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az ön személyes adatainak általunk történő felhasználására terjed ki, amely adatot ezen weboldal által vagy vele kapcsolatban gyűjtöttünk.

Ki felel az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokért?

Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a Kawasaki Motors Europe N.V. kezeli. A személyes adatokat (beleértve a nevet, címet, telefonszámot és e-mail címet) a következők érdekében gyűjtjük, illetve használjuk fel:

* az ön kérdéseire vagy kéréseire történő válaszadás

* az ön rendeléseinek vagy megkereséseinek feldolgozása

* az önnel kötött bármiféle megállapodással kapcsolatos kötelezettségeink ellátása vagy egyéb teljesítése

* az ön számára biztosított termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák előrejelzése és megoldása

* olyan termékek és szolgáltatások létrehozása, amelyek az ön igényeinek megfelelhetnek.

Előfordulhat, hogy a weboldalunkon kínált szolgáltatások keretében az ön által számunkra átadott információt az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli országokba továbbítjuk. Erre például akkor kerülhet sor, ha valamely szerverünk bármely időpontban az EGT-n kívüli országban üzemel, vagy valamely szolgáltatónk az EGT-n kívüli országban található. Előfordulhat, hogy ezen országok adatvédelmi törvényei eltérnek az EGT országok törvényeitől.

Amennyiben ily módon az EGT-n kívüli területre továbbítjuk az ön adatait, akkor megtesszük a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy adatvédelmi jogai továbbra is biztonságban legyenek. Továbbá, ha ön az EGT-n kívüli területről veszi igénybe szolgáltatásainkat, akkor adatai e szolgáltatások nyújtása kapcsán szintén az EGT-n kívüli területre juthatnak.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakon kívül semmilyen személyhez köthető információt nem adunk át az ön engedélye nélkül, hacsak erre törvény nem hatalmaz fel vagy kötelez (pl. ha jogi eljárások követelik meg, illetve ha ez csalás vagy más bűncselekmény megelőzése miatt szükséges), vagy ha úgy érezzük, hogy az ilyen cselekedetre a saját, illetve felhasználóink/vevőink stb. jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának védelme és/vagy megóvása érdekében szükség van.

Az ön részére történő további információ biztosítása és az ön információinak megosztása

Időnként a fentiekben megállapítottakon kívüli célokra is szeretnénk felhasználni személyes adatait. Úgy véljük, hogy ezek az egyéb felhasználások az ön számára előnyösek. Ugyanakkor elfogadjuk, ha azt kívánja, hogy ilyen célra ne használjuk fel az önre vonatkozó információkat. Az alább meghatározott célokra nem használjuk fel az ön adatait, ha azok megadásakor azt jelezte, hogy nem szeretné az ilyen célokra történő felhasználást. Ha bármikor azt kívánja, hogy ne használjuk fel a továbbiakban adatait az alábbi célok bármelyikére, kérjük, tudassa velünk egy ilyen tartalmú e-mailben az info@kawasaki.hu címen. Amint ez ésszerűen lehetséges, nem használjuk tovább az ön adatait az adott célra. Ilyen esetben azonban a fenti részben kifejtett célokra továbbra is felhasználjuk az adatait, ameddig ez számunkra ésszerű.

Időnként szeretnénk az ön által biztosított információkat a következőkre is felhasználni: piackutatás és értékesítési adatok követése,

termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, amelynek része lehet a telefonos megkeresés, amelyhez az ön adatait átadatjuk a Kawasaki Motors Europe N.V. esetlegesen az EGT területén kívüli fiókirodái és fiókvállalatai számára, hogy azok eljuttathassák az ön számára esetlegesen érdekes információkat.

Ezenfelül nevét, címét, e-mail címét és bármely más számunkra átadott adatát időnként szeretnénk hozzáférhetővé tenni bizonyos harmadik felek számára, akik esetlegesen az EGT-n kívül működnek. Ezek a harmadik felek az ilyen információt a következőkre használhatják:

piackutatás és értékesítési adatok követése,

termékeikkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatos tájékoztatás, amelyhez az ön adatait átadhatjuk számukra, hogy eljuttathassák az ön számára esetlegesen érdekes információkat.

Nem személyes adatok gyűjtése

Automatikusan gyűjthetünk önről nem személyes adatokat, így pl. milyen típusú internet-böngészőt használ vagy mely weboldalról látogatott el hozzánk. Szintén összegezhetjük a weboldalunk számára ön által átadott információkat (pl. életkorát és a várost, ahol él). Az ilyen adatok alapján önt nem lehet azonosítani, és ezeket csak arra használjuk fel, hogy elősegítsék a jelen weboldalon nyújtott szolgáltatások hatékonyságát. A jelen weboldal használatával kapcsolatos ezen nem személyes vagy aggregált adatokat időről időre átadhatjuk harmadik feleknek.

Sütik használata

Előfordulhat, hogy bizonyos információkat (közismert néven sütiket) eltárolunk a számítógépén, amikor weboldalunkat felkeresi. Ezeket a sütiket későbbi látogatásai alkalmával információs célokból kiolvashatjuk. A süti elfogadásának eredményeként gyűjtött információtípusok az ön számítógépére vonatkoznak. Közéjük tartozik az IP-cím, a dátum és időpont, amikor számítógépével a weboldalt meglátogatta, az, hogy weboldalunknak mely részeit kereste fel, valamint, hogy a weboldal kért oldalai sikeresen betöltődtek-e. Ezek anonim információk, és inkább egy számítógépet jellemeznek, mintsem egy személyt.

A sütikben tárolt információt weboldalunk használatának jobb megértése érdekében alkalmazzuk, valamint annak ellenőrzésére, hogy a weboldal optimális szinten üzemel-e. Ez lehetővé teszi számunkra a weboldal szolgáltatásainak továbbfejlesztését, valamint azt, hogy élvezetes és innovatív online élményt biztosíthassunk az ön számára.

Csevegőszobák, üzenőfalak, hírcsoportok

Ha e weboldal a jövőben bármikor csevegőszobát, üzenőfal-lehetőséget, hírcsoportot stb. biztosít, akkor az gyűjtheti az ön által nyilvánosan megadott információt. Az ilyen információ felhasználása a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint történik. Kérjük, vegye figyelembe, azért nem felelhetünk, hogy más felek hogyan használják fel az ön által, a csevegőszoba, üzenőfal, hírcsoport stb. használata keretében hozzáférhetővé tett információit. Kérjük, legyen óvatos, amikor személyes adatokat hoz nyilvánosságra ilyen módon.

Más weboldalak számára biztosított személyes adatok felhasználása

Más weboldalak adatvédelmi nyilatkozatai és gyakorlata tekintetében még akkor sem felelünk, ha:

ön a harmadik fél weboldalát a saját weboldalunkon elhelyezett link használatával érte el;

illetve, ha weboldalunkra harmadik fél weboldaláról jutott el. Javasoljuk, hogy tekintse át az ön által felkeresett oldalak jogi nyilatkozatát, és ha bármilyen aggálya vagy kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot az adott weboldal tulajdonosával vagy üzemeltetőjével.

Mások személyes adatainak megadása

Ez a webhely időről időre kérhet öntől személyes adatokat a családjáról vagy barátairól, például azért, hogy termékeinkről és szolgáltatásainkról információt küldhessünk nekik. Az ilyen információ megadása előtt kérjük, szerezze be hozzájárulásukat személyes adataik e módon történő felhasználásához. Semmilyen, a jelen adatvédelmi nyilatkozattal ütköző módon nem használjuk fel ezeket az adatokat.

Változhat ez az adatvédelmi nyilatkozat?

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot időről időre megváltoztathatjuk. Ha olyan változtatást hajtanánk végre, amely lényegi vagy az ön személyes adatainak felhasználására vonatkozik, akkor ezen változtatásokat jelen weboldalon közzé tesszük. Kérjük ezért, hogy adatvédelmi nyilatkozatunkat rendszeresen ellenőrizze.

Az Adatvédelmi Biztos Irodája reklámcélú adatkezelésünket, illetve a Reklámtörvény szerinti adatnyilvántartás vezetését NAIH-103330/2016 nyilvántartási azonosító számon nyilvántartásba vette.